Müşteri/Misafir Aydınlatma Metni

Müşteri/Misafir Aydınlatma Metni

CENT OTELCİLİK TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MÜŞTERİ/MİSAFİR KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu “Müşteri-Misafir Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu CENT OTELCİLİK TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Clarion Hotel Golden Horn”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği 

Kişisel verileriniz, Örnektepe Mh. Sivaseli Sk. No:10-20 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim, Clarion Hotel Golden Horn tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında mal veya hizmet satış işlemlerinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz veya Şirket tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda açıklanan amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir.

Ayrıca, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları  https://www.clariongoldenhorn.com/kvkk/cerez-politikasi adresinde olan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik No, Ad, soyad, imza

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Kişisel Veri Kategorisi

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Denetim ve güvenliğin sağlanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik No, Ad, soyad, imza

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.  

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım 

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.  

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Yurt dışı aktarım 

Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

Kişisel Veri Kategorisi

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım 

Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, 

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım 

Yurtdışına aktarım yapılıyor

 

Kişisel Veri Kategorisi

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları 

Yurt dışı aktarım 

Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Clarion Hotel Golden Horn tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, imza

Toplanma Yöntemi

Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi

Toplanma Yöntemi

Müşteri işlemlerinin başlangıcı anından itibaren müşteri tarafından paylaşılmaktadır.   

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Finans

Kart bilgileri, IBAN, müşteri numarası

Toplanma Yöntemi

Sözleşmelerin ifası kapsamında müşteri tarafından paylaşılmaktadır. 

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2-c – Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Talep bilgisi vb.

Toplanma Yöntemi

Sözleşmelerin ifası kapsamında müşteri tarafından paylaşılmaktadır. 

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2-ç – Müşteri taleplerinin karşılanması ve hakkın tesisi. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, 

Toplanma Yöntemi

Müşteri veya müşteri adayının sözleşme kurmak amacıyla web sitesini ziyaret etmesi esnasında elde edilmektedir. 

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi. 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Diğer

Medeni hal, Meslek, Çalıştığı kurum veya kuruluş

Toplanma Yöntemi

Müşterinin fiziki veya elektronik ortamda kampanyalardan faydalanmak üzere paylaşması halinde elde edilmektedir. 

Hukuki Sebebi 

KVKK m. 5/1 – Açık Rıza  

 

5.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Örnektepe Mh. Sivaseli Sk. No:10-20 Beyoğlu/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan centotelcilik@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@clariongoldenhorn.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Get 20% Off Every Package

In order to reach you and define your 20% discount reservation, you only need to write us your phone number.